Japans is de officiële taal voor instructies tijdens de meeste karate lessen. Onderstaand vindt u de belangrijkste termen (terminologie) voor richtingen , directies en andere commando’s. Uiteraard wordt er dikwijls ook gewoon lesgegeven in de taal die men normaliter spreekt in het dagelijks leven.

Jodan – hoog
Chudan – midden
Gedan – laag
Shomen – (heup) naar voren
Hanmi – (heup) half weggedraaid
Tai-sabaki – Ontwijken door middels van verplaatsing van het lichaam
Irimi – instappen
Mae – voorwaarts
Ushiro – achterwaarts
Yoko – zijwaarts
Hidari – links
Migi – rechts
Mawate – omdraaien
Hantai – wisselen van been
Kamae – houding
Jiyu Kamae – gevechtshouding
Yoi – gereed
Hajime – start
Yame – stop
Yasume – ontspannen