Taekkyon (Korea)Taekkyon is een oude vorm van ongewapende zelfverdediging uit Korea. De naam Taekkyon wordt voor het eerst genoemd in het boek Manmulbo, dat rond 1790 gepubliceerd werd door Lee, Sung-Ji. Voor die tijd stond het bekend onder de naam Subak.

De geschiedenis van Taekkyon is niet geheel duidelijk, er zijn ook mensen die beweren dat Taekkyon een volkssport was, waarbij het puur en alleen de bedoeling was om de tegenstander uit evenwicht te brengen. Over het algemeen wordt echter aangenomen dat het Taekkyon ontstaan is uit het Subak en later ook zijn ingang vond bij het gewone volk waar het uitgroeide tot een sport. Op het schilderij Dae Kwae Do uit 1846 zijn waarschijnlijk twee beoefenaars van het Taekkyon afgebeeld.

Taekkyon was wellicht verloren gegaan als rond 1971 Shin Han-seung niet in aanraking was gekomen met Song Dok-ki, waarschijnlijk één van de laatste Taekkyon -beoefenaars. Tijdens de Japanse kolonisatie van Korea van 1910 tot 1945 was het namelijk verboden voor Koreanen om hun eigen vechtsporten te beoefenen, en dit had bijna geleid tot het verloren gaan van het Taekkyon. Vanaf 1971 werkten de beide heren aan de verdere ontwikkeling en promotie van het Taekkyon. Dit leidde er zelfs toe dat het Taekkyon in 1983 van de Koreaanse regering het predicaat ‘intangible cultural asset’ (registratienr. 76) kreeg toebedeeld.

Taekkyon is niet, zoals vaak verondersteld wordt, de voorloper van het moderne taekwondo. Of beter gezegd: taekwondo vindt zijn oorsprong niet in het traditionele Koreaanse Taekkyon. De principes van beide sporten verschillen hemelsbreed van elkaar. Taekkyon is veel ritmischer en ‘zachter’ dan taekwondo. In Taekkyon is elke trap eigenlijk een duw, ook kent het Taekkyon veel worpen en duw- en trekbewegingen.

Traditioneel kenden Koreaanse vechtkunsten, en dus ook Taekkyon, geen graduatie systeem. Tegenwoordig kunnen in het Taekkyon net als in andere moderne Koreaanse vechtkunsten examens afgelegd worden voor het behalen van een volgende graden. Er wordt gewerkt met een systeem van geup en dan graden. De graad van de leerling wordt aangegeven met een gekleurde sjerp en/of een ander uniform.

Tegenwoordig wordt het Taekkyon in Korea vertegenwoordigd door een aantal verschillende organisaties, en groeit daar gestaag. In 1984 werd door Lee Yong-bok het ‘Korea Traditional Taekgyeon Institute’ opgericht voor de verspreiding van Taekkyon in Korea en in 1985 werden voor het eerst Taekkyon wedstrijden gehouden in Busan. Recent werden diverse Taekkyon wedstrijden vertoond op de Koreaanse televisie (KBS), wat een enorme impuls betekende voor de groei en de populariteit van het Taekkyon. Internationaal is de groei van het Taekkyon echter beperkt, met hier en daar kleine groepjes die deze sport beoefenen.