MartialArts-Pro.nl hecht veel waarde aan de bescherming van privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van deze website. Wij zijn vanzelfsprekend geïnteresseerd in de bezoekers van haar website maar informatie over deze bezoeken, bijvoorbeeld IP adressen, worden slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit ter identificatie van individuele personen.

De ten behoeve van informatieverzoeken of email verstrekte informatie wordt opgeslagen in een beveiligde database en wordt uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie.

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks grote zorg en nauwkeurigheid waarmee de informatie wordt samengesteld kan dit materiaal informatie bevatten welke incorrect en/of incompleet is. Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website. Wij behouden ons het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en veranderingen in termen, prijzen en condities, informatie, logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten http://martialarts-pro.nl/) op deze website brengen u naar websites van derden waarbij wij niet aansprakelijk zijn voor de daar aangeboden informatie.

Op de inhoud van deze website (alle teksten, beelden, geluiden, programmatuur en databanken) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen moet worden auteursrecht, databankenrecht en merkenrecht. Het is niet toegestaan hetgeen u op deze website aantreft te exploiteren of te verveelvoudigen of anderszins te verhandelen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.