Kung-fu StijlenChina heeft één van de oudst gedocumenteerde geschiedenis van tradities van martial arts beoefening ter wereld. Tevens heeft het waarschijnlijk de meeste stijlen van welke gemeenschap ter wereld dan ook; er zijn immers wel honderden Kung-fu stijlen in China.

Tijdens de laatste vierduizend (!) jaar zijn er vele diverse gevechtsstijlen ontwikkeld. Elk van deze heeft zijn eigen specifieke basisprincipes, concepten, filosofische inslag en technieken. Uiteraard zijn er wel overeenkomsten tussen de diverse vormen van Chinese martial arts.

Er zijn stijlen die vooral gericht zijn op het nabootsen van bewegingen van dieren, terwijl andere stijlen inspiratie opdoen uit de Chinese filosofieën, mythen en legendes. Sommige stijlen zijn gericht op meer esoterische concepten zoals het verzamelen van qi energiestromen, terwijl andere heel ‘down-to-earth’ gericht zijn op competities en demonstraties. Elke stijl biedt zijn visie op de moeilijkheden en problemen van effectieve zelfverdediging, gezondheid en zelfontplooiing.

We kunnen de Chinese krijgskunsten op verschillende wijze categoriseren: extern of intern gericht bijvoorbeeld. We kunnen ze ook indelen op regio (bijvoorbeeld Noordelijke en Zuidelijke stijlen), of zelfs op provincie. Over het algemeen kan men wel stellen dat de Noordelijke stijlen vooral de nadruk leggen op snelle en harde trappen, hoge sprongen en vloeiende bewegingen. De Zuidelijke stijlen leggen vooral de nadruk op stevige, stabiele standen met snel voetenwerk en sterke armtechnieken.

Voorbeelden van de Noordelijke stijlen zijn Changquan en Xingyiquan. Enkele Zuidelijke stijlen zijn bijvoorbeeld Bak Mei en het wereldberoemde Wing Chun.