Kukkiwon (Seoul, Zuid-Korea)Kukkiwon, beter bekend onder de Engelse naam World Taekwondo Headquarters, is een organisatie in Seoul, Zuid-Korea. Het Kukkiwon wordt vaak verward als zijnde het hoofdgebouw van de World Taekwondo Federation (WTF). Dit is echter niet correct. Het Kukkiwon is de organisatie die sinds 1972 verantwoordelijk is voor het verzorgen van de certificering van Taekwondo danhouders. Het Kukkiwon doet tevens onderzoek en verzorgd seminars. Het is tevens de plek waar de World Taekwondo Academy is gehuisvest. Hier worden Taekwondo instructeurs opgeleid en gecertificeerd. In totaal zijn er inmiddels ruim vijfduizend instructeurs en coaches opgeleid in deze academie en via deze geregistreerd bij het Koraanse Ministerie van Cultuur en Sport.

Slechts een kleine groep niet-Koreaanse Taekwondo beoefenaars kunnen de cursussen van de Taekwondo Academy volgen. In totaal zijn er nog geen honderd buitenlandse instructeurs geslaagd bij de Academy.

Het Kukkiwon stelt ook de eisen en syllabus samen voor de certificering en het behalen van graden. Het Kukkiwon is de enige Taekwondo organisatie wiens dan rangen erkend worden door de WTF. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, regelt de WTF slechts het competitie aspect van Taekwondo als een Internationale Federatie van het Internationaal Olympisch Committee (IOC).

De WTF zelf geeft dus geen dancertificaten uit. Het Kukkiwon en de WTF zijn twee separate organisaties en dienen ook als zodanig gezien te worden.